IP adresa 34.226.244.254 môže využívať všetky dostupné služby.

Stav služieb - nový hosting (admin.vnet.sk) Posledná aktualizácia: 04.08.2021 14:36:02


Email (SMTP) server
Email (SMTPs) server
IMAP server
IMAPs server
POP3 server
POP3s server
WEB (HTTP) server
WEB (HTTPs) server
FTP server

Stav služieb - pôvodný hosting (webadmin.vnet.sk)


Email (SMTP) server
Email (SMTPs) server
IMAP server
IMAPs server
POP3 server
POP3s server
WEB (HTTP) server
WEB (HTTPS) server
FTP server

Stav dostupnosti dátových centier


DC Digitalis
SHC2
SHC3
MNG OpenVPN Digitalis is running
MNG OpenVPN SHC3 is running
Zamestnanecka OpenVPN is running

Legenda

Služba je dostupná
Služba nie je dostupná, náš tím pracuje na rýchlom odstránení poruchy.
Vaša IP adresa má zablokovaný prístup minimálne na jednom zo serverov poskytujúcich danú službu. Služba môže byť pre Vás nedostupná. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte našu technickú podporu.

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, prosím, neváhajte kontaktovať našu technickú podporu.

techsupport@vnet.sk
02/2129 0222