IP adresa 3.236.80.119 môže využívať všetky dostupné služby.

Stav služieb - nový hosting (admin.vnet.sk) Posledná aktualizácia: 05.02.2023 11:47:03


Email (SMTP) server
Email (SMTPs) server
IMAP server
IMAPs server
POP3 server
POP3s server
WEB (HTTP) server
WEB (HTTPs) server
FTP server

Stav služieb - hostingpro (hostingpro.vnet.sk)


Email (SMTP) server
Email (SMTPs) server
FTP server
IMAP server
IMAPs server
POP3 server
POP3s server
WEB (HTTP) server
WEB (HTTPS) server

Stav služieb - pôvodný hosting (webadmin.vnet.sk)


Email (SMTP) server
Email (SMTPs) server
IMAP server
IMAPs server
POP3 server
POP3s server
WEB (HTTP) server
WEB (HTTPS) server
FTP server

Stav dostupnosti dátových centier


DC Digitalis
SHC2
SHC3
MNG OpenVPN Digitalis is running
MNG OpenVPN SHC3 is running
Zamestnanecka OpenVPN is running

SLA


CloudPRO Digitalis:   100 %
CloudPRO SHC3:   100 %
Cloud1 Digitalis:   100 %
HostingPRO mail:   100 %
HostingPRO web:   100 %
VNET PaaS:   100 %

Legenda

Služba je dostupná
Služba nie je dostupná alebo je dostupnosť služby obmedzená, náš tím pracuje na rýchlom odstránení poruchy.
Vaša IP adresa má zablokovaný prístup minimálne na jednom zo serverov poskytujúcich danú službu. Služba môže byť pre Vás nedostupná. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte našu technickú podporu.

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, prosím, neváhajte kontaktovať našu technickú podporu.

techsupport@vnet.sk
02/2129 0222